Εγγραφές μαθητών στα δημοτικά σχολεία για το σχολικό έτος 2018-2019 - Ειδικό Δημοτικό και Νηπιαγωγείο Κωφών Βαρήκοων Πανοράματος

espa«Πρόγραμμα εξειδικευμένης εκπαιδευτικής υποστήριξης για ένταξη μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες- ΑΠ 1,2,3 »

Πρόγραμμα μέτρων εξατομικευμένης υποστήριξης μαθητών

Οι εγγραφές στα δημοτικά σχολεία για το σχολικό έτος 2018-19 θα πραγματοποιηθούν από
2 έως και 18 Μαΐου 2018.


Δικαιολογητικά εγγραφών


α. Πιστοποιητικό γέννησης Δήμου ή Κοινότητας. Σας ενημερώνουμε ότι για την εγγραφή
των μαθητών στα Δημοτικά Σχολεία της χώρας δεν απαιτείται η προσκόμιση του
Πιστοποιητικού Γέννησης από τους γονείς, αλλά αναζητείται από τις σχολικές μονάδες
μέσω του Πληροφορικού Συστήματος my school.
β. Επίδειξη του Βιβλιαρίου Υγείας του Παιδιού (Β.Υ.Π.), ή προσκόμιση άλλου στοιχείου,
στο οποίο αποδεικνύεται ότι έγιναν τα προβλεπόμενα εμβόλια.
γ. Το Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή, (Α.Δ.Υ.Μ.).
δ. Αποδεικτικό στοιχείο από το οποίο διαπιστώνεται η διεύθυνση κατοικίας του μαθητή.
ε. Πιστοποιητικό Φοίτησης Νηπιαγωγείου για την εγγραφή στο Δημοτικό.

Οι προγνώσεις καιρού παρέχονται απο το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών.