3ο Ειδικό Νηπιαγωγείο Κωφών Βαρηκόων Πανοράματος - Ειδικό Δημοτικό Κωφών Βαρηκόων Πανοράματος

espa«Πρόγραμμα εξειδικευμένης εκπαιδευτικής υποστήριξης για ένταξη μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες- ΑΠ 1,2,3 »

Πρόγραμμα μέτρων εξατομικευμένης υποστήριξης μαθητών

3ο Ειδικό Νηπιαγωγείο Κωφών Βαρηκόων Πανοράματος

Στο κτιριακό συγκρότημα του Εθνικού Ιδρύματος Κωφών, μαζί με το σχολείο μας συστεγάζεται και το 3ο Ειδικό Νηπιαγωγείο Κωφών και Βαρηκόων. 

Στόχος του Νηπιαγωγείου είναι η γνωστική, κοινωνική, γλωσσική και νοητική ανάπτυξη των παιδιών.     

Το τρέχον μαθητικό δυναμικό είναι 7 νήπια και το προσωπικό αποτελείται από 2 νηπιαγωγούς ενώ παράλληλα δέχεται τις υπηρεσίες του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού, (Ψυχολόγος, Κοινωνική Λειτουργός, Λογοθεραπεύτρια, Εργοθεραπεύτρια, Ειδικό Βοηθητικό Προσωπικό) από το Ειδικό Δημοτικό Σχολείο Κωφών!

Τηλέφωνο επικοινωνίας: 2310 343 844


3ο Ειδικό Νηπιαγωγείο Κωφών Βαρηκόων Πανοράματος

 

3ο Ειδικό Νηπιαγωγείο Κωφών Βαρηκόων Πανοράματος

                                                              Περισσότερα...

Αγαπημένο!

Ολυμπιακό μουσείο

Διαβάστε περισσότερα για την επίσκεψη μας στο μουσείο εδώ!

Οι προγνώσεις καιρού παρέχονται απο το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών.