ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ - Ειδικό Δημοτικό Κωφών Βαρηκόων Πανοράματος

espa«Πρόγραμμα εξειδικευμένης εκπαιδευτικής υποστήριξης για ένταξη μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες- ΑΠ 1,2,3 »

Πρόγραμμα μέτρων εξατομικευμένης υποστήριξης μαθητών

ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ

need special education Δημοσιεύτηκε ανανεωμένος κατάλογος με όλες τις σχολικές μονάδες ειδικής αγωγής

 και εκπαίδευσης (Σ.Μ.Ε.Α.Ε),  α/θμιας και β/βαθμιας εκπαίδευσης της χώρας.

 

Παρακαλώ, ανοίξτε το συνημμένο!

3ο Ειδικό Νηπιαγωγείο Κωφών Βαρηκόων Πανοράματος

 

3ο Ειδικό Νηπιαγωγείο Κωφών Βαρηκόων Πανοράματος

                                                              Περισσότερα...

Οι προγνώσεις καιρού παρέχονται απο το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών.