ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΠΡΑΞΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ /Σχ. Έτους 2018 - 2019 - Ειδικό Δημοτικό και Νηπιαγωγείο Κωφών Βαρήκοων Πανοράματος

espa«Πρόγραμμα εξειδικευμένης εκπαιδευτικής υποστήριξης για ένταξη μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες- ΑΠ 1,2,3 »

Πρόγραμμα μέτρων εξατομικευμένης υποστήριξης μαθητών

ΘΕΜΑ: ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Στο Πανόραμα και στο γραφείο του Δ/ντή του Ειδικού Δημοτικού Σχολείου Κωφών-Βαρηκόων Πανοράματος, σήμερα Τρίτη 6 Νοεμβρίου 2018 και ώρα 13.30, συνήλθε η Επιτροπή για να αποσφραγίσει και να αξιολογήσει τις προσφορές των ταξιδιωτικών γραφείων για την πραγματοποίηση μετακίνησης στη ΒΑΡΚΕΛΩΝΗ της ΙΣΠΑΝΙΑΣ, στo πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος: Erasmus +/Δράση ΚΑ1- Μαθησιακή Κινητικότητα προσωπικού σχολικής εκπαίδευσης με κωδικό: 2018-1-EL01-KA101-047471 και τίτλο: «Art as therapy: self-expression and special needs in art education» στο οποίο συμμετέχει το σχολείο μας.

 

Η επιτροπή παρέλαβε τις σφραγισμένες οικονομικές προσφορές τριών (3) ταξιδιωτικών γραφείων: 1) Mazi travel, Τσιμισκή 85, 54623, Θεσ/νίκη 2) Herodotous tours, 25ης Μαρτίου, Χαριλάου Θεσ/νίκης και 3) Dromeas Travel, Μεσολογγίου 2, 56430, Σταυρούπολη Θεσ/νίκης.

Κατόπιν έγινε η αποσφράγιση και η αξιολόγηση των προσφορών και η ανάδειξη της καλύτερης οικονομικά και ποιοτικά προσφοράς των προαναφερόμενων ταξιδιωτικών γραφείων.

Με το πέρας της αξιολόγησης και κατόπιν διαλογικής συζήτησης έγινε η επιλογή του αναδόχου. Ως καλύτερη οικονομικά και ποιοτικά προσφορά  κρίθηκε αυτή του ταξιδιωτικού γραφείου της Herodotous tours.

Συγκεκριμένα επιλέχτηκε το παραπάνω ταξιδιωτικό γραφείο Herodotous tours γιατί πληρεί, α) την μετάβαση και επιστροφή με το μικρότερο χρόνο επιβίβασης- μετεπιβίβασης – μετάβασης και επιστροφής από και προς τη Βαρκελώνη της Ισπανίας και β) το ξενοδοχείο διαμονής για επτά (7) διανυκτερεύσεις με μικρότερη χρονικά διαδρομή στο χώρο του συνεδρίου και μικρότερο κόστος διαμονής. Αντίστοιχα απορρίφτηκαν οι προσφορές α) του ταξιδιωτικού γραφείου Mazi travel γιατί το κόστος διαμονής είναι υψηλότερο και καλύπτει έξι (6) διανυκτερεύσεις και β) του ταξιδιωτικού γραφείου Dromeas Travel γιατί ο χρόνος επιβίβασης- μετεπιβίβασης – μετάβασης στη Βαρκελώνη με την προτεινόμενη αεροπορική εταιρεία φτάνει ξημερώματα κάτι που θα δυσκολέψει την παρακολούθηση του σεμιναρίου από την παιδαγωγική ομάδα.

Το πρακτικό αυτό, εφόσον ζητηθεί, θα κοινοποιηθεί από τον Διευθυντή του σχολείου σε κάθε συμμετέχοντα ή/και έχοντα νόμιμο δικαίωμα σχετικής ενημέρωσης, ο οποίος μπορεί να υποβάλει ένσταση κατά της επιλογής εντός δύο (2) ημερών από τη σύνταξη του πρακτικού επιλογής.

Μετά το πέρας των δύο (2) ημερών και την εξέταση τυχόν ενστάσεων και την επιλογή του ταξιδιωτικού γραφείου θα συνταχθεί σύμβαση οργανωμένου ταξιδιού (ιδιωτικό συμφωνητικό), σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία και θα υπογραφεί από τα συμβαλλόμενα μέρη.

Για το σκοπό αυτό συντάχθηκε η Πράξη αυτή και αφού διαβάστηκε ενώπιων της επιτροπής υπογράφεται όπως ακολουθεί.  

                              

Πανόραμα, 6 Νοεμβρίου 2018

Ο πρόεδρος της επιτροπής                                       Τα μέλη

Λιούλιος Θεόδωρος                                              Μπακάλη Ευμορφία

                                                                             Ιωσηφίδου Κυριακή

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ     

                                 

Ο    Δ/ΝΤΗΣ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

Λιούλιος Θεόδωρος  

Attachments:
Download this file (DROMEAS.TRAVEL_ΠΡΟΣΦΟΡΑ.pdf)DROMEAS_TRAVEL_ΠΡΟΣΦΟΡΑ[Προσφορά ταξιδιωτικού γραφείου Dromeas_travel]16701 kB
Download this file (HERODOTUSTOURS_ΠΡΟΣΦΟΡΑ.pdf)HERODOTUSTOURS_ΠΡΟΣΦΟΡΑ.pdf[Προσφορά ταξιδιωτικού γραφείου Herodotustous]13447 kB
Download this file (MAZI.TRAVEL_ΠΡΟΣΦΟΡΑ.pdf)MAZI.TRAVEL_ΠΡΟΣΦΟΡΑ.pdf[Προσφορά ταξιδιωτικού γραφείου mazi.travel]33221 kB

Οι προγνώσεις καιρού παρέχονται απο το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών.