ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΣΤΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ & ΣΤΗΝ Α΄ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ - ΠΡΟΣΕΧΗΣ ΕΚΔΟΣΗ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ - Ειδικό Δημοτικό και Νηπιαγωγείο Κωφών Βαρήκοων Πανοράματος

espa«Πρόγραμμα εξειδικευμένης εκπαιδευτικής υποστήριξης για ένταξη μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες- ΑΠ 1,2,3 »

Πρόγραμμα μέτρων εξατομικευμένης υποστήριξης μαθητών

Σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με την τελευταία Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (Π.Ν.Π. - ΦΕΚ 90/Α/01-05-2020), προβλέπεται:

1) Οι εγγραφές θα πραγματοποιηθούν από 15-30 Μαΐου.

2) Η υποβολή των αιτήσεων - υπεύθυνων δηλώσεων εγγραφής μπορεί να γίνεται και με ηλεκτρονικά μέσα. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Παιδείας και Θρησκευμάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης ρυθμίζονται ειδικότερα θέματα σχετικά με τα δικαιολογητικά και κάθε τεχνική ή άλλη λεπτομέρεια.

Βρισκόμαστε σε αναμονή για την έκδοση της Κ.Υ.Α. ώστε να ενημερωθούμε για τις λεπτομέρειες υλοποίησης των φετινών εγγραφών.

Θα υπάρξει άμεση ενημέρωση με την έκδοση της απόφασης.

Οι προγνώσεις καιρού παρέχονται απο το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών.