ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ - Ειδικό Δημοτικό και Νηπιαγωγείο Κωφών Βαρήκοων Πανοράματος

espa«Πρόγραμμα εξειδικευμένης εκπαιδευτικής υποστήριξης για ένταξη μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες- ΑΠ 1,2,3 »

Πρόγραμμα μέτρων εξατομικευμένης υποστήριξης μαθητών

need special education Δημοσιεύτηκε ανανεωμένος κατάλογος με όλες τις σχολικές μονάδες ειδικής αγωγής

 και εκπαίδευσης (Σ.Μ.Ε.Α.Ε),  α/θμιας και β/βαθμιας εκπαίδευσης της χώρας.

 

Παρακαλώ, ανοίξτε το συνημμένο!

Οι προγνώσεις καιρού παρέχονται απο το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών.