Πάσχα 2020: Τα παιδιά μας στέλνουν τις ευχές τους και φυσικά το μήνυμα των ημερών #menoumespiti - Ειδικό Δημοτικό και Νηπιαγωγείο Κωφών Βαρήκοων Πανοράματος

espa«Πρόγραμμα εξειδικευμένης εκπαιδευτικής υποστήριξης για ένταξη μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες- ΑΠ 1,2,3 »

Πρόγραμμα μέτρων εξατομικευμένης υποστήριξης μαθητών

Οι προγνώσεις καιρού παρέχονται απο το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών.